News

GMC Pol

2009-04-14


     

        REMONTY I MODERNIZACJE ISTNIEJĄCYCH LINII DO HARTOWANIA SZKŁA


W przypadku wszelkich prac firma GMC zapewnia całościowy nadzór na projektem, a zespół techniczny firmy wykonuje kompleksowe usługi. 

                           
1. Konieczność podjęcia decyzji o remoncie lub modernizacji istniejącej linii do hartowania szkła może wynikać m.in. z następujących powodów:
- zawodzą podzespoły mechaniczne i elektryczne
- przestarzały system kontrolno-pomiarowy PC + PLC
- wąski zakres kontroli procesu produkcyjnego przez operatora
- brak akceptacji dla ostatecznej jakości hartowanego szkła, tj.:
                              - fragmentacja
                              - płaskość
                              - wytrzymałość mechaniczna
                              - anizotropia
- proces hartowania szkła o grubości 3,8 mm poza standartem.

 GMC usuwa w/w wady techniczne a ponadto podejmuje się:

- osiągnięciem i utrzymaniem w procesie hartowania norm dla wymaganych grubości szkła.

- przystosowanie pieca o grubości hartowanego szkła 3,8 mm do potrzeb hartowania szkła 2,8mm
- możliwość zmniejszenia zużycia mocy sekcji motowentylatora (ów) o 30% - poprzez  zastosowanie energooszczędnych zespołów motowentylatora.
- opcja hartowania szkła z powłoką: "Low E glass" (do 20% emisji) oraz " Soft Low E glass" (do 4% emisji)
- zastosowanie rozwiązań systemów: radiacyjnego i konwekcyjnego oraz pełnej konwekcji
 


2. Możliwość zwiększenia wydajności pieca poprzez dodanie drugiej komory pieca.  W efekcie następuje zwiększenie wydajności linii niemal dwukrotne przy nakładach rzędu 35%.3. okazja zainstalowania dodatkowego wyposażenia w celu przystosowania linii jednocześnie do gięcia i hartowania szkła:
możliwe do otrzymania kształty szkła: cylindryczne, sferyczne, typu "V", typu "J", inne                                ZOBOWIĄZANIA GMC OBEJMUJĄ:


  wykonanie i dostarczenie obok montażu:
- kompletu rysunków mechanicznych, pojedynczych części maszyn, zespołów mechanicznych
- schematów elektrycznych
- wartościowych komponentów, zespołów, takich jak:
                              - kabiny elektryczne wyposażone w systemy kontroli PC & PLC
                              - kompletne sekcje motowentylatora prądu stałego
                              - podzespoły napędowe
                              - rolki
                              - inne

- W całość włączona jest pomoc techniczna, na miejscu: szkolenie i trening personelu techniczno-operatorskiego, a wszystko przeprowadzone przez doświadczony zespół techniczny.


G.M.C. obejmuje również opieką gwarancyjną i pogwarancyjną urządzenia linii hartowniczych.


Osobną dziedziną działalności jest organizowanie szkoleń i konferencji dla personelu technicznego firm w zakresie rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych dotyczących procesów hartowania szkła.powrót